Juridisch
In 1949 schonk Pieter Smidt van Gelder zijn eigendom aan de Belgielei 91 met een deel van de collectie aan Stad Antwerpen om het open te stellen voor het publiek onder de naam “ Stedelijk Museum Smidt van Gelder. Deze schenking werd testamentair vastgelegd en door de stad aanvaard na alle nodige te volgen proceduren.


Het testament

In 1937 richtte Smidt van Gelder een aandelen vennootschap op onder de naam “ Societé foncière central du Rond-Point” NV, verwijzend naar het ronde plein aan de Belgielei, die het onroerend goed omvatte. In 1950 werd de vennootschap ontbonden.
In 1949 schenkt SVG de belle époque woning met prachtige tuin en een deel van zijn collectie aan de Stad Antwerpen.
De schenking werd vastgelegd bij testament . Naast enkele persoonlijke voorwaarden stelt het testament, onbetwistbaar, dat de begiftigde (Stad Antwerpen).
Zij zal aan het eigendom Belgielei 91 de benaming geven van “Stedelijk Museum Smidt van Gelder” en als dusdanig met de geschonken kunstvoorwerpen benuttigen en toegankelijk stellen”.

Het is genoegzaam geweten dat Stad Antwerpen zich om diverse redenen wil ontdoen van het museum, op zoek is naar een locatie om de collectie onder te brengen en het onroerend goed wenst te verkopen .
Het kabinet van Schepen van cultuur Ph. Heylen is op zoek naar testamentaire addertjes onder het gras om alsnog het sluitende testament te kunnen omzeilen.
Na voorlegging van het testament aan verscheidene juristen blijkt dit waterdicht.
Enkel de bovenvernoemde omschrijving is tot betrekking van de toekomst van het museum, alle volgende clausules hebben betrekking tot de persoon van Ridder Smidt van Gelder bij leven en vervielen dus ook bij zijn overlijden in 1956.

De college- en gemeenteraad besluiten.

Talrijke onderhandelingen tussen Smidt van Gelder ( de schenker) en toenmalig burgemeester Lode Craeybeck voor Stad Antwerpen (de begiftigde) gingen de schenking vooraf. De toelating tot aanvaarding van de schenking werd voorafgegaan door de gemeenteraad van 3 oktober1949 en de collegebesluiten van 9 en 23 september en het collegebesluit van 27 december 1949 bevestigen de aanvaarding van de schenking .

Het Koninklijk Besluit

Het Belgisch Staatsblad nummer 58, 123
e jaargang van vrijdag 27 februari 1953 publiceert het Koninklijk Besluit van 11 februari 1953 Ministerie van Binnenlandse Zaken Antwerpen de volgende tekst.
Verwerving tot nut van ’t Algemeen Verklaard
Bij koninklijk besluit dd.11 Februari 1953 is tot nut van ’t algemeen verklaard, de verwerving, door de gemeenteraad van Antwerpen, van het huis gelegen Belgielei , 91, om er een stedelijk museum in te richten, toegankelijk voor het publiek, onder de naam van “ Stedelijk museum Smidt van Gelder”.