Het Comité Smidt Van Gelder


Dit comité is ontstaan uit de wijkcomités Haringrode en Klein Antwerpen en word gesteund door bewonersgroepen, buurtbewoners en specialisten.
Uit de eerdere ervaring met het dossier Militaire Hospitaal Antwerpen (
www.MHA.be) heeft dit comité een agenda opgesteld en volgt een gelijkaardige werkwijze.
De taak van het comité Museum Smidt van Gelder is meervoudig.
De mededelende en wervende functie .
Zo heeft het comité informatie uit het verleden en het heden verzameld (archief).
Het bouwhistorisch verhaal, de geschiedenis van het monument, de collectie , het juridisch aspect en de mens Pieter Smidt van Gelder vormen het dossier. De website geeft het verhaal en leidt ons door de geschiedenis van Museum Smidt van Gelder in het verleden en het heden.
Door acties en voordrachten wil het comité het monument blijvend onder de aandacht brengen van het publiek en de overheid.
Een petitie ondersteund de vraag tot behoud van dit geklasseerde monument met de collectie als Museum Smidt van Gelder.
Het comité museum Smidt van Gelder hoopt met deze website , de acties en lezingen een aanzet te geven tot meer creativiteit rond oplossingen voor het behoud van de collectie in het monument Museum Smidt van Gelder.


Colofon


e-mail adres
secretariaat@sos-museum-smidtvangelder.be
web adres
www.sos-museum-smidtvangelder

Voorzitter coördinator v.h. Comité : Mieke Jacobs
Isabellalei 108 2018 Antwerpen tel 03 218 48 74
Ondervoorzitter : Kristof Boving
Haringrodestraat 82 2018 Antwerpen tel 03 239 8757
Webmaster : Jacques Schram
Hof Ter Bekestraat 49 2018 Antwerpen tel 0497 80 27 30