De Bewoners

De bewoners van Haringrode en Klein Antwerpen verenigen zich in het Comité Museum Smidt van Gelder. Beide wijkcomités liggen in de nabijheid van de Belgiëlei.
Zij reageren onmiddellijk op het nieuws in de pers, dat schepen van cultuur Ph. Heylen het museum definitief wil sluiten en de collectie elders wil onderbrengen, met de start van een petitie. Na een brand in 1987 werd aan de buurt beloofd het museum te herstellen en te heropenen . Oorspronkelijk is het de bedoeling de deuren terug open te stellen na het Van Dijkcjaar in 1999. De stad geeft architect S.Beel de opdracht een studie te maken voor de restyling van het museum aangepast aan de moderne normen voor musea. De conservator C.Vanderhenst doet onderzoek, de tuin wordt in zijn oude glorie hersteld en er wordt contact opgenomen met de buurt en met banketbakker Schoenaerts die belangstelling heeft om in het museum een tearoom uit te baten.

De oudere generatie herinnert zich het museum nog heel goed, velen liepen er regelmatig binnen om te genieten van de prachtige interieurs en de grote tuin. De jongere generatie kent enkel de gesloten indrukwekkende poort en de naamplaat aan de gevel “ Museum Smidt van Gelder”.
Bekend of onbekend , er heerst ongeloof en boosheid over de definitieve sluiting. Men begrijpt niet, dat een door mecenaat verworven erfgoed op deze wijze stilletjes van de hand gedaan wordt. Nog minder begrip is er omdat testamentair bepaald werd, door Smidt van Gelder dat de collectie dient tentoongesteld in de woning en voor publiek toegankelijk als Stedelijk Museum Smidt van Gelder”.
Opmerkingen als, “ Alleen het Mas en de Red Star Line tellen nog in Antwerpen” , “ Het is grote uitverkoop van monumenten in Antwerpen” of “ Komt er misschien ook weer een seniorie of kantoren ? En wordt de tuin ook definitief ontoegankelijk? ” zijn legio.

De bewoners dringen erop aan:

- Het museum te behouden met de collectie, het te herstellen in zijn oorspronkelijke staat en met de tuin open te stellen voor het publiek. -
- Creatief om te gaan met het zogenaamde kosten plaatje dat te hoog zou zijn. De studie van architect S.Beel is al meer dan 10 jaar oud en is met de huidige technieken en materialen waarschijnlijk al achterhaald. Een nieuwe studie dient gemaakt te worden
- Gebruik te maken van de 80% restauratie premies, 60% Vlaamse Overheid , 20% van de Provincie, deze werden nooit aangevraagd. Blijft 20% voor de Stad Antwerpen..
- Kleine musea zijn waardevol in de grootstad, ze zijn meestal laagdrempelig, geven een totaalbeeld van het leven vroeger en zijn sfeervol.
- Met het centrale station (HST) op loopafstand en het uitgebreide net van openbaar vervoer voor de deur is dit museum uiterst bereikbaar. Er kan promotie gevoerd worden met medewerking van enkele nabijgelegen luxe hotels (Belgiëlei, Charlottalei en Van Eycklei).
- Een bezoek aan het museum kan samen gaan met een mooie architectuurwandeling in de buurt. Het Quartier Leopold telt nog talrijke prachtige huizen van gekende architecten; gebouwen van rond de eeuwwisseling tot een stuk in de 20
ste eeuw.
- De overheid moet het testament van Ridder Pieter Smidt van Gelder respecteren. Dat is onbetwistbaar.
- In onze huidige tijd zou Smidt van Gelder zeker trachten de collectie te laten beschermen met het gebouw als onroerend door bestemming.