BETR. : MUSEUM SMIDT VAN GELDER

Helaas heb ik het museum nooit kunnen bezoeken omdat het altijd gesloten was telkens mijn ouders me erheen wilden brengen. En nu is het al enkele jaren gesloten.  Mijn grootmoeder en mijn ouders hebben dit museum steeds met veel plezier en interesse bezocht omwille van de mooie porceleinen die er waren in ondergebracht.  Tot mijn spijt heb ik deze collectie nog niet mogen en/of kunnen zien.
Ik wens het comite en allen die druk met dit museum begaan zijn dat er een positieve en definitieve oplossing mag komen zodat het museum haar deuren weer mag openen en vele bezoekers ontvangen - ook om de wil van Ridder Smidt van Gelder te respecteren.
Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar 2008,

Naam en adres gekend door het comité
____________________


Geachte,

Voorheen was dit museum 'n pareltje met 'n fantastische collectie kunstschatten.
Na 'n brandje vond men het blijkbaar niet nodig te investeren in restauratie.
Al 20 jaar staat het gebouw te verkommeren.
De collectie is ergens ondergebracht en alhoewel de gevel nog vrij goed oogt, is het gebouw dringend aan restauratie toe.
Wat menig Antwerpenaar al lang vreest, dient zich aan .
De stad Antwerpen overweegt het museum te verkopen.
Aan wie ? Een bouwfirma ? Wellicht wel.
Organisatoren van de wijken "Klein Antwerpen" en "Haringrode" roepen de bewoners op een petitie te ondertekenen voor het behoud v.h. museum.
Dank aan de initiatiefnemers.
Maar is het niet beschamend voor een stad als Antwerpen, die zich cultuurstad noemt, dat men via 'n petitie moet trachten een deel van ons patrimonium te redden ?

Hoogachtend,

Naam en adres gekend door het comité

____________________

Boodschap- info:
Waarom niet zelf de link naar die website doorsturen naar e-mailadressen van kabinetten van ministers. Dan moeten ze slechts de bijlage bij uw mail aanklikken en ze kunnen wat beginnen lezen, misschien als ontspanning onder de middag. Dan moeten ze zelfs geen www intikken.

Uit zichzelf gaan ze daar niet achter gaan zoeken op het Internet.
Naam en adres gekend door het comité


_____________________

Onderwerp: Museum Smidt Van Gelder

Boodschap- info: Kan de verkoop van het museum niet juridisch aangevochten worden?
Naam en adres gekend door het comité

______________________Boodschap- info: Met Wim Sonneveld citeren wij zijn vaststelling: "want er is al zoveel naar de kloten gegaan".
In Gods naam: laten wij na het "Wapenschild van Antwerpen" (de voorlopig laatste verzuiping van onze oude glorie) niet terug beginnen met een systematische afbraak van het waardevolle kunstbezit van onze fiere stede ANTWERPEN
VOOR HET BEHOUD VAN MUSEUM SMIDT VAN GELDER !!!!!
Naam en adres gekend door het comité

___________________________


Onderwerp: ONS erfgoed!!

Boodschap- info: prachtig doel om ONS erfgoed te beschermen!!
prachtige website en vooral duidelijk!
proficiat ,en mijn steun heb je!!!

Naam en adres gekend door het comité

______________________________

Mevr., Mhr,
 
Ik wist niet wat ik hoorde toen ik vernam dat het stadsbestuur het museum Smidt Van Gelder wil uitverkopen. Geld is belangrijk, maar zoals het stadsbestuur te werk gaat heeft  de stad het geld niet maar heeft het geld de stad. Van de eventuele uitverkoop zal men later misschien spijt krijgen. Er is zo veel geld voor allerlei onbenullige zaken.
 
Naam en adres gekend door het comité

______________________________


Onderwerp: bruiklenen

Boodschap- info: In de Nieuwsbrief staat dat verscheidene kunstwerken uit het museum Smidt Van Gelder die in andere musea tentoongesteld staan, "bruiklenen zijn en alles is geregeld volgens de opgelegde norm en wetten". Wel, wat betekent dat? De lezer wordt er niet wijzer van.

In het Rubenshuis hangt een schilderij in bruikleen, eigendom van een ministerie, al meer dan dertig jaar. Misschien worden m.b.t. het museum Smidt Van Gelder voldongen feiten geschapen, door die zogenaamde bruiklenen. Binnen dertig jaar hangen die schilderijen dan nog steeds in het Vleeshuis en het Rubenshuis. Of in het MAS.

Naam en adres gekend door het comité

______________________________

Museum Smidt Van Gelder moet blijven… want is bijzonder waardevol, niet enkel als museum voor de stad Antwerpen, maar ook voor de wijken Haringrode en Klein Antwerpen, waar al heel veel waardevolle panden ten onder zijn gegaan voor dubieuze appartementsgebouwen die niets toevoegen qua waarde of schoonheid aan de buurt

Naam en adres gekend door het comité

______________________________

Het zou doodzonde zijn indien dit mooie gebouw zou verdwijnen. Ook de inhoud hoort daarbij. Cultuur vraagt om behoud. De volgende generatie moet ook weten wat hun voorouders konden presteren

Naam en adres gekend door het comité

______________________________


Museum Smidt Van Gelder moet blijven omdat het een eigen sfeer heeft en omdat het het favoriete museum van mijn vrouw is.

Naam en adres gekend door het comité

______________________________


Museum Smidt Van Gelder moet blijven… en dient in zijn oude glorie te worden hersteld!

Naam en adres gekend door het comité

______________________________

Museum Smidt Van Gelder blijft! Dit museum is een parel van architectuur en kunst in het Antwerpse. Dit museum moet dus opnieuw opengesteld worden voor het publiek.

Naam en adres gekend door het comité

______________________________

Museum Smidt Van Gelder moet blijven… Het is wijkpatrimonium.

Naam en adres gekend door het comité

______________________________

Ik heb vernomen dat u een steunlijst hebt voor het behoud van het museum Smidt van Gelder. Ik sluit mij hier graag bij aan.
Ik wens dat de stad de gevolgen draagt van haar slordig beheer. Zij moet het museum Smidt van Gelder behouden op de plaats waar het gevestigd is. Zij moet het herstellen in zijn oude glorie.
Zoveel mogelijk ook wat de inhoud betreft door aankopen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Wat doet men in Duitsland niet om het door de oorlog verloren gegane patrimonium te herstellen? Dit is een culturele aantrekkingspool voor het toerisme. Of is het stadsbestuur minder gevoelig voor cultuur? Een gift zoals die van Smidt van Gelder verdient meer eerbied.

Naam en adres gekend door het comité

______________________________
Graag sluit ik me aan bij de campagne om Smidt van Gelder alsnog te redden, zowel het huis als de collectie, zij het dat er moet geïnvesteerd worden in vervangen van de werken de in de jaren 80 verloren zijn gegaan.

Naam en adres gekend door het comité

______________________________

Ik ben voorstander van restauratie van het museum Smidt van Gelder en van aankoop van kunstwerken van dezelfde meesters als de kunstwerken die verbrand zijn tengevolge het slechte onderhoud van het museumgebouw


Naam en adres gekend door het comité

______________________________


Onderwerp: Smidt Van Gelder en MAS

Boodschap- info: Wat het college de laatste week ook besliste over het museum Smidt Van Gelder, er is geen reden om de aktie te verminderen.

Het is duidelijk dat de stad niet weet wat ze wil en dat de bestuurders niet op dezelfde lijn zitten. Ze weten niet wat ze aan moeten met het peperdure MAS en sturen voortdurend in andere richtingen. Hoe zouden ze dan weten wat de waarde is van het museum Smidt Van Gelder.

Volgens de SP.A mag er geen antieke kunst komen in het MAS. Wel, een reden te meer om het museum Smidt Van Gelder heel dringend te restaureren en in volle glorie te heropenen, met vervolgens een collectiebeleid om de verbrande kunstwerken te vervangen.

Naam en adres gekend door het comité

______________________________Museum Smidt Van Gelder moet blijven...
Ik ben er als kind geweest met mijn vader en wil er graag terug naar
toe.  Het is een collectie van onschatbare waarde die terug moet
bezichtigd moeten worden.  Idem voor de collectie van het Vleeshuis,
waar ondertussen enkel nog het gelijkvloers open is voor publiek in
afwachting van de verhuis naar het MAS, maar wanneer ???

Naam en adres gekend door het comité

______________________________


Museum Smidt Van Gelder moet blijven...

Het was een schitterend gebouw, en de tuinen deden/doen die van het Rubenshuis verbleken. Die ruimte hebben we in het hart van de stad broodnodig. Veel succes aan de initiatiefnemers gewenst!

Naam en adres gekend door het comité

______________________________


Toevallig stootte ik op de sos-website voor het museum Smidt van Gelder. Een goede vriend van mij, Christiaan Ketele, had me wel eens verteld dat het bepaald niet goed gaat met het huismuseum maar de foto's van het huidige interieur laten het wel heel hardop zien. Ik hoop dat het uiteindelijk toch nog lukt om het opnieuw een museumbestemming te geven.
 
Veel sterkte en succes!
 
Paul Tieman
 
het HuismethetHandje
Achter de Barakken 35
6211 RZ Maastricht
Pays-Bas / the Netherlands
(+31) (0) 43 3257282 / (+31) (0) 6 22300859
huismethethandje@paul-tieman.nl
www.paul-tieman.nl
www.paul-tieman.nl/huismethethandje