De Collectie

De enorme verzameling van Smidt van Gelder bestaat uit vijf deelcollecties.

- Schilderijen en prenten
- Oosters porselein en siervoorwerpen
- Interieurkunsten
- Europees ceramiek en glas
- Edel smeedwerk en objets de vertu


1. Schilderijen en prenten
Vooral de Hollandse meesters tussen 1600 en 1900 zijn goed vertegenwoordigd. De werken zijn niet in de orde van grootte van namen als Rembrandt en Vermeer. Toch bevat de collectie voor de 17de eeuw namen als Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael en Jan Porcelis. Voor de 18de eeuw zijn Jan van Huysem en Jan ten Compe vertegenwoordigd. En voor de 19de eeuw verschillende werken van de familie Koekkoek.
Minder uitgebreid in de collectie, ook de Vlaamse school met werken van Jan Breughel, Pieter Aertsen en Sebastiaen Vranck.
Tot de Franse meester uit 18
e en 19e eeuw behoren werken van Hubert Robert en Wateau de Lille.
Schilderijen uit de Spaanse, Duitse en Italiaanse school vervolledigen de collectie.
Naast de collectie schilderijen vinden we ook tekeningen en prenten uit 18
e en 19e eeuw. Vooral Franse en Engelse prenten.

2. Oosters porselein en siervoorwerpen.

De kleine verzameling Japans porselein dateert van de 17
e eeuw, een periode dat Nederland exclusieve handelsrelaties onderhield met Japan.
De grote collectie Chinees porselein is uitsluitend van de Qing-dynastie( 1644-1912) en geeft een volledig beeld van deze periode. Het gaat vooral over het “ bestellingporselein, dat voor de Westerse markt werd vervaardigd naar Westerse smaak en normen. Het meest kwaliteitsvolle is de kleine groep porselein vervaardigd voor de eigen Oosterse markt.

3. Europese ceramiek en glas.

Een grote collectie Delfts aardewerk uit de 17
e en begin 18de eeuw is zeker het pronkstuk..
In de belangrijke collectie Westers porselein zijn alle belangrijke manufacturen uit de eerste helft van de 18
e eeuw vertegenwoordigd en ook de interessantste manufacturen uit latere periode.
De belangrijkste groep is het Saksisch porselein ( Meissen). De collectie van Smidt van Gelder is volgens ons de best bewaarde.
In de tweede helft van de 18
de eeuw is Sèvres toonaangevend en is dan ook goed vertegenwoordigd in de verzameling.


4. Interieurkunsten

Deze collectie is samengesteld uit meubels uit Nederland, Frankrijk, Italie, Engeland, Duitsland, Scadinavië tot zelfs Rusland. Het betreft enkel luxemeubilair.
Meubelen afgewerkt met fineerwerk van exotische houtsoorten, met bladgoud, marmerbladen of polychromie.
De collectie interieurtextiel op zitmeubelen met prachtig borduurwerk, of tapisserie, haardschermen en wandtapijten van Franse makelij is omwille van de volledigheid van de gebruikte technieken en van de onderwerpen van nationaal overstijgend belang.
Smidt van Gelder verzamelde ook de kleinere interieurkunsten zoals barometers, spiegels ,klokken en voorwerpen in verguld brons ( ormolu: materiaal veelvuldig gebruikt in 18
e en vroeg 19e eeuw). Een collectie siervoorwerpen uit kostbare materialen als lakwerk, halfedelstenen en marmer vervaardigd, vervolledigen de collectie.
5. Edelsmeedkunst en objets de vertu.

Een 120-tal stukken zilver en verguld zilveren voorwerpen vormen een schitterende collectie.
Naast Engelse en Franse voorwerpen zijn de Hollandse stukken het talrijkst en de mooiste.
De voorwerpen voor de tafel, het bureel en de toilettafel vormen daardoor zowel typologisch als stilistisch de aanvulling om de porselein en glas verzameling .
Tenslotte de objets de vertu met juwelen, parfumflesjes, waaiers en snuifdozen. Deze kleinoden zijn een schat aan informatie en bevatten alle typische voorwerpen die thuis horen in de burgerlijke verzamelingen van de 19
e eeuw.

Spijtig genoeg , door de sluiting van het museum is deze collectie reeds sedert 1987( jaar van de brand) niet meer in zijn geheel tentoongesteld.
De collectie wordt bewaard in de depots aan de Noorderlaan en worden fragmentarisch tentoongesteld in bv de tentoonstelling Hollandse Meesters ( Mayer van den Bergh) Zilver uit Antwerpen ( Zilvermuseum Sterckxhof), Een huis vol kunst (Rubenshuis.

Bron: Themacommissie Cultuur van 3 juni 2002