Meer dan een museum


 
 
Naast de museale functie met de collectie Smidt van Gelder probeert het Beschermingscomité na te denken over creatieve invullingen van het monument aan de Belgielëi 91.
 
Het museum situeert zich op de bel-étage en de eerste verdieping. Het is toegankelijk via de hoofdingang en bereikt men via de eretrap.
 
Via de zijingang krijgt men toegang tot het gelijksvloer, de kelders en de geklasseerde tuin.
Dit niveau is met een diensttrap verbonden met het museum. Deze trap kan volledig afgesloten worden zodat museum en gelijksvloer zowel samen als onafhankelijk kunnen functioneren.
Voor het gelijksvloer, de kelder en de geklasseerde tuin werden enkele publiekgerichte museale en niet museale functies voorzien zoals een tearoom met gebruik van het terras, een educatieve ruimte en een museumshop. Enkele andere voorziene functies volgens de plannen van S.Beel,  zoals een ceramiek atelier, museum bibliotheek en stockeerruimte voor de niet tentoongestelde kunstobjecten vragen om zware technische ingrepen en werden elders ondergebracht.
De daardoor vrij gekomen ruimte kan benut worden om een aantal socio en culturele functies toe te voegen .
Enkele ideeen  van het Beschermingscomité Smidt van Gelder en de bewoners.
 
In de tuin.
-         Een petanque baan voor locale competitie.
-         Klein zomer festival voor podiumkunsten zoals muziek, theater, vertellingen, dans en film.
-         Tuinfeest voor de buurt en/of anderen.
 
Het gelijksvloer en kelder
-         Wijkwerking: Bewonerswerking en ondersteuning
-         Districtwerking: “Districtspunt “
-         Contactpunt voor politie en buurttoezicht
-         Startplaats voor historische/architectuur buurtwandelingen
-         Bibliotheek lager onderwijs gezien het grote aantal lagere scholen in de wijk.