Petitie: Het museum Smidt van Gelder moet blijvenDe onrustwekkende persberichten rond de heroriëntering van de collecties van de verschillende stedelijke musea voorspellen weinig goeds voor het “ Museum Smidt van Gelder”.
 Het Beschermingscomité Museum Smidt van Gelder ontstaan uit de bewonersgroepen rond het museum ( Wijkcom. Haringrode en Klein Antwerpen) vreest terecht voor een definitieve sluiting.
 
Het kleine collectioneurs museum aan de Belgielei werd eind jaren veertig, aan de Stad Antwerpen, geschonken door de Nederlandse verzamelaar, Pieter Smidt van Gelder.
Als wereldburger en verwoed reiziger vond Smidt van Gelder de belle époque woning te Antwerpen geschikt om er zijn uitgebreide kunstcollectie uit de periode 1650 tot 1900,  bestaande uit meubilair, porselein, gebruiksvoorwerpen en schilderijen,voornamelijk Hollandse Meesters, in onder te brengen. Zoals hij zelf zei, de aankoop van het huis was
” een coup de foudre”.
Vanaf 1908 tot zijn overlijden in 1956 blijft Smidt van Gelder kunstwerken verzamelen en wordt de collectie en de woning zelf verweven tot één  uniek,
kunstwerk van onschatbare waarde.
In 1950 werd het woonhuis en tuin met de collectie volgens de laatste wil van de schenker opengesteld voor het publiek als “ Stedelijk Museum Smidt van Gelder”.
 
Na een brand in 1987 werd het pand ontoegankelijk verklaard. De stad Antwerpen maakte zich sterk het museum te herstellen en te heropenen. Het was de bedoeling het museum terug open te stellen vlak na het Van Dijkjaar in 1999. De stad gaf aan architect Stefan Beel de opdracht een studie te maken voor de het restylen van het museum, aangepast aan de moderne museale normen met onder andere een bibliotheek, depotruimte en tearoom. Er werd zelfs een ceramiekatelier voorzien. De talrijke functies vereisten speciale restauratietechnieken met een hoge kostprijs. De conservatrice Clara Vanderhenst  voerde het onderzoek. Als gevolg hiervan werd de tuin in zijn oude glorie hersteld . In 2003, bij de aanvang van de restauratiewerken, kwamen echter stabiliteitsproblemen aan het licht. Ingevolge het hoge kostenplaatje besliste het Antwerpse stadsbestuur de werken stil te leggen en voor onbepaalde tijd uit te stellen.
 
Momenteel, vier jaar later dus, zijn er sterke aanwijzingen dat de Stad Antwerpen het pand wil verkopen.
Nochtans werden het gebouw, inclusief de tuin en de waardevolle interieurs, in 2003, door toenmalig Minister van Cultuur en Erfgoed,  Paul Van Grembergen volledig beschermd.
Tevens dient er terdege rekening gehouden te worden met het testament van Pieter Smidt van Gelder en het Koninklijk Besluit dat de schenkingsvoorwaarden duidelijk stipuleert.
 
 
 
Het Comité Smidt van Gelder en buurtgroepen Haringrode en Klein Antwerpen vragen daarom aan de overheid creatief om te gaan met het zogenaamde hoge kostenplaatje. Zij stellen dat de 10 jaar oude studie van architect Beel met de huidige technieken en materialen  achterhaald is. Eveneens is de bestemmingsituatie zoals de depot- en restauratieruimte niet meer van toepassing.  Een nieuwe studie dringt zich op.
 Het Beschermingscomité Museum Smidt van Gelder vraagt tevens gebruik te maken van de mogelijkheid tot 80% restauratiesubsidie ( 60% Vlaamse Overheid, 10% Provincie en 10% Stad Antwerpen). Deze subsidie werd in het verleden nooit aangevraagd.
 De nabijheid van het Centraal Station, de grote bereikbaarheid met een uitgebreid openbaar vervoernetwerk, de aanwezigheid van enkele grote luxe hotels in de directe omgeving, maakt het geheel toeristisch aantrekkelijk. Een bezoek aan het museum kan samen gaan met een architectuurwandeling door de vroegere “Quartier Leopold”.
Grote steden als Barcelona, Parijs, Amsterdam en Londen koesteren hun kleinere collectioneur musea. Ze zijn meestal laagdrempelig, sfeervol en geven een totaalbeeld van een bepaalde cultuurhistorische periode.
 
Vijftig jaar na zijn dood  wijzen het Comité Museum Smidt van Gelder en de bewonersgroepen, gesteund door de familie Smidt van Gelder zelf,  op de onbetwistbaarheid  van het testament. “ Stad Antwerpen zal aan het eigendom Belgielei 91 de benaming geven van “ Stedelijk Museum Smidt van Gelder” en het als dusdanig met de geschonken kunstvoorwerpen benuttigen en toegankelijk stellen”.
 
 
U kan evenals de reeds talrijke medestanders uw steun betuigen via de petitie op de website
www.sos-museum-smidtvangelder.be

Bij voorbaat dank voor uw steun.
Teken onze petitie
hier